DHFR obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava za autore audiovizualnih djela i filmske producente i to na temelju odobrenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH te Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i Sporazuma o suradnji na području kolektivnog ostvarivanja audiovizualnih prava s Hrvatskom udrugom producenata (HRUP) i Hrvatskom udrugom filmskih snimatelja (HFS).

U tome smislu DHFR u kolektivnom sustavu prikuplja (naplaćuje) autorske naknade za kabelsku retransmisiju audiovizualnih djela i naknade za privatno kopiranje. Isto tako, DHFR prikuplja naknade filmskih producenata za privatno kopiranje videograma.

Prikupljene naknade jednom godišnje raspodjeljuju se individualnim autorima i producentima, temeljem Pravilnika o obavljanju poslova zaštite i ostvarivanja autorskih prava na kinematografskim i drugim audiovizualnim djelima. DHFR u tome smislu poduzima velike napore u prikupljanju podataka o audiovizualnim djelima te njihovim autorima kao i o videogramima te filmskim producentima. Isto tako, sukladno Zakonu, DHFR sklapa ugovore o uzajamnom zastupanju sa udrugama za kolektivno ostvarivanje prava koje se bave ovim poslom na teritoriju neke druge zemlje.

Detaljnije o djelovanju DHFR u kolektivnom ostvarivanju audiovizualnih autorskih i srodnih prava možete vidjeti u nastavku ove rubrike, gdje se nalaze obrasci i upute temeljem kojih se ostvaruje zaštita i ostvarivanje autorskih i srodnih prava, kao i druge važne informacije i materijali. U slučaju nejasnoća svoja eventualna pitanja možete postaviti na e-mail dhfr@dhfr.hr.

Prijava audiovizualnog djela – Tip 1 – jednodjelno
Prijava audiovizualnog djela – Tip 2 – epizodno
DHFR Pravilnik (21.09.2015., šesti pročišćeni tekst)
Izjava o poreznom statusu – Autori – 2014
Izjava o poreznom statusu – Tvrtke – 2014
Punomoć – Autori – 2014
Punomoć – Nasljednici autora – 2014
Punomoć – Producenti – 2014

INFOGRAFIKA UDRUGE EUROPSKIH KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA OSTVARIVANJE AUDIOVIZUALNIH PRAVA (SAA) O AUTORSKIM NAKNADAMA U FILMSKOJ INDUSTRIJI I AUDIOVIZUALNOM SEKTORU

UPUTA KORISNICIMA AUDIOVIZUALNIH DJELA

Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravim, članku 160., a prije početka korištenja predmeta zaštite, pravna odnosno fizička osoba dužna je podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja određene vrste predmeta  zaštite udruzi za kolektivno ostvarivanje prava filmskih redatelja, scenarista, snimatelja i filmskih producenata (DHFR).

DHFR temeljem Odobrenja Državnog  zavoda za intelektualno vlasništvo, klase:UP/I-034-03/00-020/0001, ur.broja: 559-07/3-09-005 kolektivno ostvaruje autorska i producentska prava na audiovizualnim djelima.

Temeljem članka 158. stavak 2. i 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te slijedom sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji,  DHFR je ovlastio HDS ZAMP da u njegovo ime i za njegov račun obavlja navedene poslove davanja odobrenja za korištenje predmeta zaštite pri priopćavanju audiovizualnih djela u kabelskoj retransmisiji, te odobrenja za naknadu za reproduciranje videograma za privatno i drugo vlastito korištenje.

Slijedom navedenog, sve upute o načinu ishođenja odobrenja za korištenje audiovizualnih prava, kao i potrebne obrasce u elektroničkom obliku možete  pronaći na internetskim stranicama HDS ZAMP-a:

http://www.zamp.hr/korisnici/tarife-i-obrasci/pregled

a opis korištenja na linkovima:

http://www.zamp.hr/korisnici/pregled/31/175/kabelski-operateri

http://www.zamp.hr/korisnici/pregled/64/98/privatno-kopiranje

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima upit pošaljite na e-mail adresu  DHFR-a: dhfr@dhfr.hr.

Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatski državni arhiv organiziraju KONFERENCIJU O HRVATSKOJ FILMSKOJ BAŠTINI.

Kontakt

KONFERENCIJA O HRVATSKOJ FILMSKOJ BAŠTINI
Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb
Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 21, 10000 Zagreb

dr.sc. Ozana Ramljak
GSM: 099 7075 333
e-mail: ozana@croatianfilmheritage.eu
conference@croatianfilmheritage.eu

Programski odbor:
Danilo Šerbedžija
Dinko Čutura
Zrinko Ogresta
Carmen Lhotka
Ozana Ramljak

© croatianfilmheritage.eu