O konferenciji

Iako je vrijednost filmske baštine te nužnost da se sačuva i učini dostupnom javnosti jasno prepoznata i artikulirana, a UNESCO je još 2008. godine 27. listopada proglasio Svjetskim danom audiovizualne baštine, ipak su se i u europskom i u svjetskom kontekstu već dogodila znatna kašnjenja u poduzimanju konkretnih mjera kako bi se ona zaštitila. Mnogi zvučni zapisi, pokretne slike i drugi audiovizualni materijali nepovratno su izgubljeni zbog zanemarivanja, prirodnog propadanja ili pak tehnološke zastarjelosti.  Šteta koja je time prouzročena je trajna, a nedostatak prave brige o audiovizualnoj baštini mogao bi rezultirati nestankom djela koja oblikuju umjetničku, kulturnu, povijesnu, društvenu i političku memoriju. Budući da je zaštita složen proces koji zahtijeva koordinirano djelovanje i iznalaženje pravnih, tehničkih i financijskih rješenja te podršku odgovornih institucija, a kada je riječ o hrvatskoj filmskoj baštini i proces opterećen činjenicom da vlasnički status hrvatskog filma u mnogim segmentima još uvijek čeka pravnu regulaciju, nužnost žurnog i koordiniranog djelovanja institucija i pojedinaca koji u njemu sudjeluju posve je očigledna.

Konferencija o hrvatskoj filmskoj baštini organizira se kao odgovor na potrebu da se o ovoj važnoj temi progovori odmah i da se progovori na stručan i cjelovit način. Stoga će se na njoj okupiti relevantni sugovornici iz različitih zemalja i različitih područja koja sudjeluju u procesima zaštite i očuvanja, kako bi se pojačala svijest o važnosti hrvatske filmske baštine, potaklo rješavanje otvorenih pravnih pitanja vezanih uz autorska i vlasnička prava, razmotrili tehnički i etički parametri samog procesa, usporedile europske prakse u tom području te krenulo ka uspostavi učinkovitih modela koji osiguravaju njezino očuvanje i dostupnost u budućnosti.

Društvo hrvatskih filmskih redatelja i Hrvatski državni arhiv organiziraju KONFERENCIJU O HRVATSKOJ FILMSKOJ BAŠTINI.

Kontakt

KONFERENCIJA O HRVATSKOJ FILMSKOJ BAŠTINI
Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb
Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 21, 10000 Zagreb

dr.sc. Ozana Ramljak
GSM: 099 7075 333
e-mail: ozana@croatianfilmheritage.eu
conference@croatianfilmheritage.eu

Programski odbor:
Danilo Šerbedžija
Dinko Čutura
Zrinko Ogresta
Carmen Lhotka
Ozana Ramljak

© croatianfilmheritage.eu